چهارشنبه ١٣٩٦/١٢/٢    ENآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٢٢٥٣٣
 ایـن مـاه : ٦٠
 ایـن هـفتـه : ١٨٠
 دیـروز : ١٢
 امـروز : ١٧


  اخبار بیمارستان
آرشيو اخبـار