۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان

سامانه نماگر covid-19 که دسترسی به آخرین یافته های علمی و نیز اطلاعات و آمار تحلیلی در مورد کرونا ویروس را فراهم می کند توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) راه اندازی شد.

 

 https://maps.isc.gov.ir/covid19