۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان

اطلاعیه ثبت نام دستیاران دندانپزشکی جدید الورود
۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر
اطلاعیه ثبت نام دستیاران دندانپزشکی جدید الورود
اطلاعیه ثبت نام دستیاران دندانپزشکی جدید الورود
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۵ چهارشنبه ۳۱ شهريور
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه ثبت نام دستیاران جدید الورود
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهريور
اطلاعیه ثبت نام دستیاران جدید الورود
اطلاعیه ثبت نام دستیاران جدید الورود
زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (کارشناسی ناپیوسته)
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ شهريور
زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (کارشناسی ناپیوسته)
زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (کارشناسی ناپیوسته)
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهريور
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
سامانه رزرواسیون دفتر نمایندگی تهران
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۴ شهريور
سامانه رزرواسیون دفتر نمایندگی تهران
سامانه رزرواسیون دفتر نمایندگی تهران
برگزاری آزمون مصاحبه مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۴ شهريور
برگزاری آزمون مصاحبه مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395
برگزاری آزمون مصاحبه مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395
سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
۱۳۹۵ شنبه ۵ تير
سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
سامانه مهندسی مشاغل
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۶ خرداد
سامانه مهندسی مشاغل
سامانه مهندسی مشاغل
اخذ رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۶ خرداد
اخذ رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط
اخذ  رتبه علمی پژوهشی فصلنامه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط