EN
۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ اسفند
برگزاری دومین جلسه خانه مشارکت های مردم در سال 1402
۱۴۰۲ شنبه ۱۸ آذر
این جلسه چهارم آذرماه با حضور مدیر کل بهزیستی استان به عنوان رئیس خانه مشارکت های مردم در سلامت و اعضاء خانه مشارکت های استان و تعدادی از مدیرعامل های سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت درمحل چهارراه ...
برگزاری دومین جلسه خانه مشارکت های مردم در سال 1402
برگزاری اولین جلسه خانه مشارکت های استان در سال 1402
۱۴۰۲ شنبه ۱۸ شهريور
اولین جلسه خانه مشارکت های استان ، توسط دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه در روز یکشنبه 12 شهریورماه ۱۴۰2 با حضور مدیر کل بهزیستی استان به عنوان رئیس خانه مشارکت های استان ،قاِئم مقام ریاست دانشگاه...
برگزاری اولین جلسه خانه مشارکت های استان در سال 1402
دومین جلسه خانه مشارکت استان یکم آبان ماه 1401 برگزار شد
۱۴۰۱ سه شنبه ۳ آبان
دومین جلسه خانه مشارکت استان با حضور رئیس، اعضا خانه مشارکت سرکار خانم کوهستانی ،کارشناس محترم بیماری های غیر واگیر حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه وکارشناسان دبیرخانه کارگروه سلامت وامنیت غذایی درحوزه اج...
دومین جلسه خانه مشارکت استان یکم آبان ماه 1401 برگزار شد
اولین جلسه خانه مشارکت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال جاری
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
با محوریت موضوع جوانی جمعیت
اولین جلسه خانه مشارکت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال جاری
انتخاب حالت کور رنگی
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
آ+
آ
آ-